Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Dernek Üye Listesi | ads.txt

Kavukcu Ailesi

Dağtabaklı’nın eski ve köklü ailelerinden olan Kavukcu ailesi yöede „Hülükler" veya 'Kavuklar' olarak tanınmaktadır. İlk bilinen dedemiz Hülük Ali, oğlu Hüseyin Ağa, onun oğullarından Ali Kavukcu ile Mehmet Kavukcu, onların oğulları Ahmet Kavukcu, Hasan Kavukcu ve Mustafa Kavukcu köydeki silsilenin günümüze ulaşan kolunu oluştur- maktadır. (Hüseyin dedenin diğer iki oğlu Kuru Yusuf yirmili yaşlarda, Süleyman ise küçük yaşta vefat etmiştir mezarları ise maalesef belli değildir) Ahmet Kavukcu dedemiz, bölgenin ekonomik şartlarının uygun olmaması nedeni ile asker dönüşü gurbete çalışmaya gider. Önceleri Adana'da, daha sonra da Ankara'da emekli olana kadar, uzun yıllar Et ve Balık Kurumunda itfaiyeci olarak calışır. Hem askerde, hem de itfaiyede çavuş olarak çalıştığı için kendine "Ahmet Çavuş" lakabı verilir ve bu isim ile anılmaya başlar.
Ahmet Kavukcu'nun Şehri Kavukcu ile (Hacının Kızı) olan evliliğinden dördü kız, ikisi erkek, altı çocukları olur. Kızları halen hepisi evli olup Ankara'da ikamet etmektedir. Erkek çocuklarından Hüseyin Kavukcu uzun yıllar din görevlisi ve diyanet müftüsü olarak çalıştıktan sonra emekli olup günlerinin büyük bölümünü Dağtabaklı Köyü`nde geçirmektedir.
Büyük oğlu Süleyman Kavukcu ise 30 yılı aşkın Almanya'da çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olup, emeklilik günlerinin büyük bölümü nü yine Dağtabaklı köyünde geçirmektedir. Süleyman Kavukcu` un büyük oğlu yani bu intenet sitesini hazırlayan Yusuf Kavukcu da halen Almanya'nın Berlin şehrinde ikamet etmektedir


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.

. Ali Kavukcu (Hülüğün Ali) . ... Hasan Kavukcu ve Eşi Zaliye Kavukcu ...

Mustafa Kavukcu çift sürerken

KAVUKCU AİLESİNİN ŞECERESİ

1847 yılından itibaren tesbit edilebilen yazılı belgeler ile yakınlarımızın ifadelerin-den elde ettiğimiz bilgiler ışıgında Kavukcu ailesi.

Dedemiz
Hülük Ali (Kavukoğlu) Tesbit edilen ilk dedemiz olup zamanında düzgün ahlakı ile bili-nir, cüsseli, kahraman ve babayiğit biriydi. 1849 yılında doğmuştur. Eşi Fadime ise 1852 yılında dünyaya gelmiştir.

Oğlu
Hülük Hüseyin Kavukcu, Köyümüzde 20 sene muhtarlık yaptı, çok dürüst, saygın ve sözü geçen bir kişiliğe sahipti. Doğumu 01.07.1869 vefatı ise 01.04.1934 yılındadır. Eşi, Fadime Kavukcu, saf ve temiz bir insandı, doğumu 01.07.1878 vefatı: 01.06.1929. Ali, Mehmet, Lütfiye (Nütfiye), Yusuf (kuru Yusuf) ve Süleyman isminde beş çocuğu olmuştur.

Çocukları
Hülüğün Ali Kavukcu: Hep Dağtabaklı köyünde yaşadı, hep çiftçilik ile uğraştı, hiç gurbet hayatı olmadı, özürü nedeni ile askere gidemedi. Misafirperver ve yardımsever biriydi. Ince, uzun ve zayıf yapılı bir kişiydi. Doğum: 01.07.1898, ileri yaşında hasta-lanınca Ankara'da oğlu Ahmet Kavukcu'nun yanında 04.05.1970 yılında vefat etti. Eşi Kerzik (Kezban) Kavukcu 01.07.1901 yılında doğup, 16.06.1958 yılında vefat et-miştir. Ahmet, Hasan ve Havva adında üç çocuğu olmuştur.
Yamalığın Mehmet Kavukcu: Ankara'da belediyede, Istanbul'da Cerrahpaşa hastanesinde çalıştı. Hayatının geri kalan büyük bölümü köyde geçti, son zamanlarında felç oldu, 1973 yılında köyde vefat etti. Asabi ama dürüst bir insandı, yapılı ve normal boydaydı. Eşi Güllüzar Kavukcu ,1321 (1905) yılında doğmuş, 03.03.1981 yılında vefat etmiştir. Mustafa, Şahinder ve Zeynep ve Meryem adında dört çocuğu olmuştur.

ÇOCUKLARI:
Ali Kavukcu: Ahmet Kavukcu, Hasan Kavukcu, Havva Kavukcu
Mehmet Kavukcu: Mustafa kavukcu, Şahinder, Zeynep, Meryem
Ahmet Kavukcu: Süleyman Kavukcu, Hüseyin Kavukcu, Fadime, Yüksel, Ünzüle, Havva
Hasan Kavukcu: Ali Ziya Kavukcu, Sündüs, Kerziban
Mustafa Kavukcu: İlyas Kavukcu, Cevdet Kavukcu, Güllüzar, Fadime,
Süleyman Kavukcu: Yusuf Kavukcu, Zeliha, Meryem, Züleyha
Hüseyin Kavukcu: Güngör Kavukcu, Ahmet Kavukcu, Yasemin

Hasan Kavukcu ve Mustafa Kavukcu köyün mezarlığında kaybolmaya yüztutan dedemiz Hülük Hüseyin Kavukcu ve eşi annemiz Fadime Kavukcu'nun mezarının yerini uzun aramalardan sonra bulup yerini keşfettiler. Bunun üzerine Ankara'da olan Ahmet Kavukcu mezar taşlarını yaptırıp masraflarını da üstlenerek Hüseyin & Fadime Kavukcu'nun mezarlarını Kozucanın dereden getirdikleri kumla yaptırmıştır. Bu iki mezar köy mezarlığının defnedilen adı ve ölüm tarihleri bilinen en eski mezarlardan biridir.