Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Dernek Üye Listesi | ads.txt

Klasik Köy Evleri

Dağtabaklı orman köyü olduğu için yapılan evler tamamen keresteden ahşap olarak iki katlı inşaa edilmiştir. Alt katlar genelde ahır ve odunluk, üst katlar ise oturma amaçlı kullanılır. Özel kesimli kalın kerestelerin ustalıkla işlenerek yapılan evler gün geçtikçe köy sakinleri tarafından yıkılarak yerlerine daha modern evler inşaa edilmektedir.

Ev Yapilis Sekli

2013 yılı itibarı ile köyümüzdeki bütün ahşap evler yaklaşık 80 ila 90 seneliktir. Ev yapımına karar verildiğinde Karageriş, Kızıltepe ve Eslikbaşı ormanlarından askerlerden gizli büyükçe kalın çam ve meşe ağaçları kesilir. Bunlar oldukları yerde budanır, kabuğu soyulur ve boyu ihtiyaca göre kesilir. Tormuk denen yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ağaçlar kağnı arabaları ile veya sürüyerek köye getirilir ve saklanırdı.
Dört direk üzerine yapılan Hızar tezgahı üzerine tormuklar konur. Bir kişi hızarın üstünde iki kişi altında kızıl çamur ile boyanan iple çizilen çizgilerden tormuğu hızar ile biçerek tahta, Kandil ve kalas elde edilir. Kesilen kandil ve tahtalar, yüzleri rende ile düzlendikten sonra bir süre kurumaya bırakılır. Bir tormuktan yaklaşık kalınlığı 4 - 5 cm olan 5 kandil ve 10 ila 15 tane tahta çıkar.

Evi yaptırmak için zamanın ustalarına müracat edilir, usta yapacağı evin planının tamamen kafasında oluşturur, elinde kağıt üzeri bir çizim yoktur. Yevmiyesi yaklaşık on liraya çalışan ustalar evi birkaç ay içinde bitirerek oturur hale getirir.
Büyükçe taşlar üzerine 9 ve 11 adet kalın taşıyıcı temel direkler dikilir. Bunlar Kan denen kalın kalaslarla birbirine bağlanır, evin birinci katı bunun üzerine yapılır. Kan kalaslar ile taşıyıcı direkler arasına Taç denen kısa kalaslar konur. Birinci katın zemini Döküntü denen kalın tahtalarla döşenip üzeri temiz tahtalarla kapatılır. 4'er cm kalınlığındaki Kandiller köşeleri birbirine geçmeli şekilde üst üste yığılarak hiç çivi kullanmadan odalar inşaa edilir. Burgular ile delinen kandiller Tarak adı verilen dübellerle birbirine bağlanır, araları rüzgar dahi almayacak kadar sıkışıktır.

Tavan 10 x 10 kalınlığında tavan çubuğu çekilir ve üzeri tahatalarla kapatılır. Elde yapılmış kapı ve pencereler uygun görülen yerlerden kandiller kesilerek oralara takılır. Odanın arka bölümünün ortasına ocak yakmak için bacaya bağlı Örteyer iki tarafınada Terece ve Gözlük yapılır. Evin etrafı dikine çakılan Daraba denen tahtalarla kaplanır. Zemin katı oluşturan direkler arası ekseri Dam veya Hayat olarak inşaa edilir. Dam, kalın çam tormuklarının dilinmeden uçları geçmeli olarak birbiri üstüne yığılması ile yapılır.

Çatı: 20 x20 kalınlığında dört "Terman" denen kalaslar dört çatı köşesinden uzatılarak çatı ortasında orta direk üzerinde bileştirilir. Termanların araları 10 x 10 veya 5 x 10 sırıklar çekilerek üzeri döküntü denen tahtalarla kapatılır üzerine oluk kiremitleri döşenir.
Şu andaki mevcut köy evleri 1935 yılından sonra yapılmıştır. Bu tarihten önceki evler dam şeklinde "Tekkalem" denen kalın ağaçlardan yapılırdı. Yapımında çivi ve tahta kullanılmaz, ek yerleri birbirine geçirilerek tutturulurdu. Ailenin kişi sayısına bakılmaksızın bu evlerde yalnız bir oda bulunur, bütün aile fertleri bu tek odada yaşar ve yatarlardı. Evin altına veya yanına yapılan ahıra ise hayvanlar bağlanırdı.

Köy Evleri Yapilisi

DAĞTABAKLI KÖYÜ EVLERİ İÇ DÜZENİ: Dörtgen pramit çatılı, kedilikli, ahırlı, avlulu ve avlu korumalı, alttan merdivenli yarı kagir ahsap, sekiz tomruk direk üzerine oturmuş evlerdir. Dış cephe kaplamaları tahtalarla çevrilmiştir. Bu tahtalar hem evin odalarını hem ahşap sekiz direği de yağmurdan kardan rüzgardan korumaktadır. Bu direkler özellikle karaçamdan seçilmiş reçineli dört köşeli 4-5 metreyi bulan dik pirizma şeklindedir.

Evlerin ahşap yapılı dış avlu girişleri yanında , iç avlu girişleri de vardır. İç avludan evin sofasina, alttan yukarı çıkan ahşap merdiven vardır. Sofanın büyük kısmı daraba tahtalariyla kapatılmıştır. Odaların biri büyük oda, çok amaçlıdır. Ocakbaşı, (saç kapama ve kebap cevirme ekmek yeri ,) ekmek dolabı yoğurt dolabı, ebeveyn hamam dolabı, çıra dolabı, yüklük-yataklık, idare fener lambası konulan; kapı arkasındaki raflı gözler bulunur.
Diğer oda misafir odası olarak kullanılır. genellikle beyaz badanalı dolma tuğladan yapılır, kireç sıvalı badanalıdır. 60 cm yüksekliğnde 1 metre genişliğinde tahtadan yapılan sedir'ler oturma ve yatak serme amaçlı kullanılır. Sofa kısmındaki boşluklarda, içinde un, elek, oklağaç, büşleğeç hamur teknesi vb. araç gereçler bulunan herkiller bulunur.

Sofada çıkmalar (Seyirlik oturma yeri) vardır. Kuzey cepelerinde, içme suyu deposu, su oluğu, su ve ayran yayığı, bulunur. Karşısında sağlı ve sollu yönlerde abdestlik ve tuvalet bulunur. Tuvalet bölümünde (sadece kafa sığacak kadar) dışarıya bakan arka temek denen ahşap kapaklı küçük pencere tipi ışıklık bulunur. Tuvaletler çökme usüllü küçük deligi olup altta bir çukura bağlıdır.

Çatının altında bulunan tavana yaba, dirgen, düven, orak, tırpan, balta, urgan, saman sepeti, tarım araç gerecleri vb. eşyalar konulur. Evler mutlaka bahçeli olup avloğu (çit) veya taş duvarla çevrilidir. Bu evlerin, sadece çatı örtüsünü bakımı iyi yapılırsa, üç- beşyüz sene yaşayacağı bilinirke betonarme bir evin ömrü ortalama yüz yıldır.

Ahsap Kereste Ustalari

  • Hontu Muslu (Kabalma Köyünden)
  • Asik Usta (Aliçatin Köyünden)
  • Ahmet Usta (Kiseköyden)
  • Kel Sadik Usta (Aliçatin Köyünden)
  • Hüseyin Usta (Findicak Köyünden)
  • Süleyman Usta (Yanalak Köyünden)

Köy Evleri Bölümleri

Daraba Evin dış kaplama tahtaları
Sofa Evin girişi ve odaların önündeki boş kısımlar
Guruluk Evlerin önünde büyükçe korkuluğu olmayan balkon
Kası Dam içinde buzağıların kaldığı özel bölüme verilen isim
Dam Büyükbaş hayvan barınağı
Hayat Küçükbaş hayvan barınağı
Samallık Saman ve ot konulan yığma tormuktan yapılmış yer.
İleriyüzlük Camı ve çerçevesi olmayan pencere
Temek Pencere
Sedir Misafir odasında üzeri minderlerle kaplı genişçe oturulan yer.
Afur Dam'da hayvanların saman ve yem yedikleri kanal şeklinde yer.
Örteyer Ocak yakmak, yemek pişirmek ve ısınmak için yapılmış şömene
Terece Örteyerin yanında, banyo yapmak veya eşya koymak için yapılmış dolap
Gozlük Örteyerin sağına ve soluna yapılmış raflar
Hambar Beğday, arpa gibi tahılların ve un konulan bölmeli ambar
Terman 20 x 20 kalınlığında çatı yapımında kullanılan, çatının dört köşesinden çatı ortasına cekilen kalınca kalas.
Usdun Samallıkların çatı yapımında kullanılan kalınca uzun kalas
Kandil Ev odalarının yapımında kullanılan 4-5 cm kalınlığında köşeleri geçmeli tahta
Yüklük Yatak ve yorgan yığılan yer
Çamdu Ev ve samallıkların yapımında kullanılan kandil ve tomrukların uçlarının geçmeli olarak birbirlerine bağlandıkları köşeleri.
Kedilik (Horozluk) Tavanına çıkmak için kullanılan merdivenli bölüm, çatıya çıkmak için küçük kapısı olan çatıda öne doğru yükselen bölüme de Horozluk denir.
Herkil Buğday, Arpa, Yulaf, Un gibi ürünlerin muhafaza edildiği bölmeli yer

Samallik

Samanları ve otları depolamak ve saklamak için her köy hanesi harmanları önene birer samallık inşaa etmiştir. Dikdörtgen şeklinde tamamen ahşap usülde yapılan samallıklar yaklaşık 8 ila 10 metre uzunlunğunda, 5 metre genişliğinde çok kalın odunların üst üste dizilmesi ile penceresiz olarak yapılmıştır. Odunların birbirine geçirilmesi (Çamdı) ile sağlamlaştırılıp, çivi kullanılmamıştır.
Karageriş ve Eslikbaşı'ndan kaçak olarak kesilen kalın çam ağaçları kabuğu ve dalları kesilerek soyulur, çamdıları açılır, öküzlerle çekilerek köye getirilip ormancıdan saklanır.
Hazırlanan odunlar 10 ila 15 adet üstüste dizilir ve çamdılar birbirine geçerilerek yan ön ve arka duvarları inşaa edilir. Çatıya, 5 adet "Usdun" denen kalın ağaçlar uzunluğuna döşenir. Usdunların araları tahtalarla kapatılıp, üstüne oluk kiremitler döşenir.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.

Köy Ev Yapim Plani